Brukerbetingelser for butikker på Fantasitorget

Generelt

Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom butikkeier og Fantasitorget v/Vanja Morisbak. Ved å registrere butikk og selge dine håndlagde produkter, bekrefter du at du har forstått, lest og akseptert disse betingelsene. Dersom du ikke aksepterer betingelsene, kan du ikke opprette og bruke butikk på fantasitorget.no. Send da gjerne også en e-post til vanja@fantasitorget.no og fortell hvorfor du ikke kan akseptere betingelsene – kanskje vi kan komme til en løsning 🙂

Betingelsene som angitt her kan endres uten varsel dersom endringene er av ubetydelig art. Større endringer som vil ha betydning for den individuelle butikkeier, vil varsles i minst to uker før endringene trer i kraft.

Beskrivelse av nettstedet

Fantasitorget.no er et dititalt torg som tilrettelegger for salg av egenprodusert produkter. Produkter som ikke er egenproduserte kan ikke selges på dette nettstedet. Salg gjøres kun til kunder i Norge.

Ansvar for innhold på nettstedet

Butikker på fantasitorget.no er selv ansvarlige for sitt eget innhold, for varene og for informasjonen de legger ut. Det er ikke tillatt å legge ut informasjon eller varer som er i strid med norsk lov eller gjeldende regelverk. Dette inkluderer alt innhold, slik som varer, tekst, bilder, lenker osv. Fantasitorget.no tar ikke ansvar for informasjon, varer eller annet innhold som legges ut på eller selges gjennom denne markedsplassen.

Fantasitorget sine generelle betingelser for kunder som hander på fantasitorget.no er tilgjengelig på https://www.fantasitorget.no/betingelser/ og er basert på Forbrukerkjøpsloven. Butikker som ikke angir sine egne salgsbetingelser, må gå ut fra disse. Butikkene har selv ansvar for at deres betingelser er i henhold til loven. Merk at butikker som selger som privatpersoner kan basere seg på Kjøpsloven – salg mellom privatpersoner. Dette må da gjøres klart for kunden før salg.

Vilkår for bruk av nettstedet

Det er ikke tillatt å poste informasjon, bilder, lenker til eller på andre måter vise eller henvise til materiale som kan være eller er i strid med norsk lov eller gjeldende regelverk. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, pronografisk, uanstendige, truende eller støtende materiale.

Det kan kun selges håndlagde produkter på nettstedet. Det er gjort et unntak for materialer (f.eks. garn eller stoffer) som er råmaterialer til håndlagde produkter, og for pakker med håndlagde og ikke-håndlagde produkter, f.eks. håndlagde sminkepad og ikke-håndlaget sminkefjerner (produktene i pakken må være relatert, og håndlaget må ha fokus).

Det er ikke tillatt å selge ulovlige produkter på Fantasitorget. Hver butikk har selv ansvaret for å undersøke og forsikre seg om at produktene er lovlige å selge. Merk at det gjelder spesielle regler for mange varegrupper, for eksempel elektriske apparate og produkter til baby og barn. Fantasitorget forbeholder seg retten til å avpublisere ulovlige produkter – butikken vil da bli kontaktet.

Det er tillatt å lenke til nettsider eller annen informasjon som er relevant for innholdet på fantasitorget.no, inkludert til butikkenes egne nettsider og sosiale medie-kontoer.

Fantasitorget.no forbeholder seg retten til å slette eller endre informasjon eller produkter som bryter med vilkårene slik de er spesifisert her, uten forhåndsvarsel. I slike tilfeller vil fantasitorget ta kontakt med bruker i ettertid.

Butikker forplikter seg til å sette en fraktavgift som er i tråd med de faktiske utgiftene til frakt så langt det lar seg gjøre (Fantasitorget har naturligvis full forståelse for at butikker f.eks. for enkelhets skyld kan sette en fast frakt som ikke alltid samsvarer fullstendig med de faktiske utgiftene til frakt). Forsøk på å krympe kommisjonen til Fantasitorget ved å sette frakten unaturlig høy vil kunne føre til utestengelse fra nettstedet og økonomiske krav.

Butikker forplikter seg til å betale en provisjon/avgift til Fantasitorget slik det er spesifisert i butikkens plan/avtale ved salg av produkter på dette nettstedet. Provisjonen er fast for alle butikker (unntatt etter spesiell avtale) på 8% av prisen på produktet. Fraktprisen kommer utenom og butikken trenger ikke betale provisjon til Fantasitorget for dette. Dersom butikken setter en rabattert pris på et produkt som så blir solgt, er provisjonen på 8% av den opprinnelige prisen, ikke salgsprisen (den reelle provisjonen blir derfor høyere). Derom kunden benytter seg av en rabattkode, blir provisjonen 8% av den faktiske prisen (altså den reelle provisjonen blir 8% av det kunden betaler).
Butikker står alltid frie til å ikke selge produkter på dette nettstedet. Dersom butikken eventuelt har valgt en plan med faste månedsavgifter, må denne avgiften betales inntil butikken avslutter avtalen.

Brukere som bryter med vilkårene vil kunne bli utestengt fra fantasitorget.no i grove tilfeller av brudd på vilkårene.

Opphavsrett

All informasjon produsert av fantasitorget.no kan ikke reproduseres uten skriftlig samtykke, inkludert logo, domenenavn og navnet «Fantasitorget».

Butikker er selv ansvarlige for at de har rettighetene til produktene og informasjonen de produserer. Eksempelvis må man ha spesiell tilllatelse for å bruke Disney-figurer, Marius-mønster eller Mummi-figurer i produkter til salgs.

Fantasitorge forbeholder seg retten til å bruke all materiale (bilder, tekst, video, m.m.) som legges ut på fantasitorget.no til promotering og markedsføring av nettstedet eller butikker på nettstedet.

Fantasitorget i markedsføring

Butikker med aktive kontoer står fritt til å bruke Fantasitorget i sin markedsføring, inkludert lenke til fantasitorget.no og logo, men kun sammen med produkter som selges gjennom dette nettstedet.

Det er ikke tillatt å knytte Fantasitorget, inkludert logo, navn og nettside, opp mot varer og informasjon som ikke er relevant for dette nettstedet, eller som strider mot norsk lov eller gjeldende regelverk.

Ansvarsbegrensning

Fantasitorget vil gjøre sitt ytterste for å holde nettstedet fritt for feil og alltid tilgjengelig, men butikker og andre brukere må akseptere at dette tidvis kan feile – i de tilfellene hvor fantasitorget.no inneholder feil i informasjon, pris eller annet eller ikke er tilgjengelig, fraskriver fantasitorget seg ethvert ansvar for skader og økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller dets midlertidige utilgjengelighet.

Handlekurv
Skroll til toppen